Huisregels Fysiotherapie Snijders

Team Fysiotherapie Snijders

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat u geen waardevolle spullen achterlaat.
 • Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Wij adviseren u tijdens het oefenen makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Van zowel therapeut als patiënt wordt verwacht dat ze voldoen aan de te verwachten hygiëne eisen anno nu.
 • Het is verplicht als u in de oefenruimte traint, een handdoek mee te nemen.
 • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

© 2018 Fysiotherapie Snijders. All rights reserved.